JAMA – bazény a wellness, výroba z plastu

Domovní čistírny pro 4-15 osob

Základní popis

Čistírny Bio Cleaner® jsou určeny pro likvidaci odpadních vod z nejmenších individuálních zdrojů znečištění, tj. rodinných domů, penzionů apod. Nahrazují překonané samonosné plastové septiky a betonové jímky jak po stránce účinnosti, tak po stránce nákladové. Domácí čističky odpadních vod Bio Cleaner® jsou v souladu s požadavky moderního bydlení – umožňují čištění odpadních vod z koupelen, sociálních zařízení, kuchyní, automatických praček nebo myček nádobí. Přitom náklady na vyčištění odpadní vody jsou velice nízké.


Výhody konstrukce ČOV

První výhodou je prvotřídní jakost a kvalita čističky odpadních vod pro domácnost. Vyrábíme čistírny pouze z prvoplastu – nepoužíváme recyklovaný plast. Používáme pouze kvalitní certifikované plasty od firmy Röchling, které zaručují normou požadované mechanické vlastnosti plastové nádrže. Mechanické vlastnosti nádrže na vodu jsou osvědčeny statickým výpočtem, síla stěny nádrže dosahuje 8 mm (neplatí pro model JV).

  • Biologická čistírna odpadních vod BioCleaner zajišťuje správnou funkci i při výpadku dodávky elektrické energie.
  • Domácí čistička vod nevyžaduje žádné dodatečné zateplování pro zimní provoz.
  • Stávající žumpy a septiky i jímky lze přestavět na domácí ČOV osazením technologické vestavby.
  • Plastová samonosná konstrukce nevyžaduje nákladnou stavební přípravu.
  • Domovní čističky odpadních vod je možné umístit do terénu jako zapuštěnou nebo polozapuštěnou, možno instalovat i nad úroveň terénu (neplatí pro model JV).

​Není třeba žádné další mechanické kalové čerpadlo pro fungování této domácí čističky. Běžný provoz čističky vody a interní přečerpávání zajišťují hydropneumatická čerpadla, a tím je odstraněn zdroj možných provozních poruch.


Schéma ČOV

1. Dmychadlo a řídící jednotka a. Nátok odpadní vody d. Jemnobublinná aerace
2. čistírna odpadní vody b. Odtok vyčištěné vody e. Nástavec
3. Přívod vzduchu do reaktoru c. Česlicový koš f. Zastřešení

Základní části čistírny

Biologický reaktor Bio Cleaner® (vlastní nádrž čistírny)
Reaktor Bio Cleaner® je válcová nebo hranatá plastová nádrž osazená technologickými přepážkami, vestavbami a vystrojením, kde probíhá celý proces čištění vody. Plastová nádrž na vodu je uložená pod úrovní terénu, nad úrovní terénu je zakrytá dřevěným nebo plastovým víkem. Plastové nádrže na vodu jsou vyrobeny z polypropylenu nebo polyethylenu, další pak z nerezové oceli. Variantně je Reaktor Bio Cleaner® instalován jako pouze technologická vestavba do betonové nádrže nebo betonové jímky.

Dmychadlo
Membránové dmychadlo sloužící jako zdroj vzduchu pro domácí čistírny odpadních vod umístěné v budově (např. v garáži, sklepě).

Spínací hodiny, časový spínač nebo elektroskříň (dle varianty z hlediska komfortu obsluhy)
Spínací hodiny, časový spínač nebo elektroskříň sloužící k ovládání provozu domácí čističky odpadní vody umístěná v budově (např. v garáži, sklepě).

Propojovací hadice pro přívod vzduchu
Vzduch je do biologického reaktoru Bio Cleaner® veden pomocí PVC hadice a PP hadiček uložených v chráničce pod úrovní terénu.


Použití

Rodinné domy, domácnost, malé provozovny, chaty, rekreační objekty (pro čištění odpadních vod z koupelen, sociálních zařízení, automatických praček, kuchyní atd.).


Úspora a údržba ČOV

  • Minimální náklady na provoz jsou zabezpečeny možností použití různých naprogramovaných režimů chodu domovní čističky (návštěvy, dovolená atd.).
  • Technologie biologického čištění odpadních vod zabezpečuje nízkou produkci kalu, který lze kompostovat, a tím odpadají náklady na jeho likvidaci.
  • Technologie domovní čistírny odpadních vod lze osadit také do stávajícího septiku, jímky nebo žumpy.
  • Kalové hospodářství – požadavky na běžnou údržbu jsou sníženy díky automatickému odsávání plovoucích nečistot a pěny, odpadá tak povinnost ručního čištění septiku nebo i vývoz septiků (platí v případě modelu COMFORT).