JAMA – bazény a wellness, výroba z plastu

Čistírny membránové pro 16-170 osob

Základní popis

Kontejnerová čistička odpadních vod Bio Cleaner® je určena k čištění odpadních vod pro malé obce a města, ubytovací zařízení nebo výrobní podniky. Čistí a dezinfikuje komunální a splaškové vody a biologicky rozložitelné průmyslové odpadní vody. Tyto pro vesnice určené čističky odpadních vod nahrazují překonané plastové a betonové jímky, septiky, žumpy i betonové nádrže jak po stránce účinnosti, tak po stránce nákladové, a jsou v souladu s požadavky moderního ekologického bydlení. ČOV Bio Cleaner® díky vbudované membráně čistí vodu důkladněji a kvalitněji než běžná čistička vod. Membránové filtry vody zachytí a odstraňují většinu virů a bakterií – jedná se o biologické čištění. Vyčištěná a upravená voda je tak srovnatelná s vodou dešťovou a může být použita jako užitková voda zpět v domácnosti (např. ke splachování toalet).Použití

 • Čištění komunálních splaškových vod a průmyslových odpadních vod.

Úspora

 • Automatický řídicí systém minimalizuje provozní náklady čističky vody v závislosti na okamžitém zatížení čistírny (víkendový provoz, sezóna atd.).
 • Požadavky na obsluhu a údržbu domovní ČOV jsou sníženy pomocí automatického řídicího systému.
 • Snížení provozních nákladů na provzdušňování aktivace.
 • Použitá technologie umožňuje prodloužení servisních intervalů.

Výhody konstrukce modulů BIO-CEL®

 • Delší životnost je zajištěna možností účinného zpětného proplachu (vodou nebo čisticími roztoky).
 • Pohyblivé uložení a velmi nízká tlaková ztráta filtračních desek.
 • Celoplošná filtrace vody.
 • Nedochází k mezideskovému zanášení modulu kalem.
 • Úspora prostoru dosažena velkou plošnou hustotou tenkých samonosných desek.
 • Při mechanickém poškození se membrána sama zacelí.
 • Kvalita filtrované vody je zaručena.
 • Snadná výměna filtračních kazet v modulu.

Výhody technologie ČOV s membránou

 • Vysoká účinnost domovní čističky odpadních vod v odstraňování organického znečištění, dusíkatých látek, baktérií a virů ze splaškové vody.
 • Vyčištěnou vodu je možno využít pro vypouštění do podzemních vod (vsak) v místech bez recipientu.
 • Vyčištěná voda je hygienizovaná a dezinfikována – je možné ji použít pro zálivku okrasné zeleně, ale i plodin určených k přímé konzumaci.
 • Vyčištěnou vodu je možné znovu využít jako vodu užitkovou (např. pro splachování toalet).