JAMA – bazény a wellness, výroba z plastu

Rady a doporučení

Jak vybírat čistírnu odpadních vod

Koupě domácí čističky odpadních vod je záležitost na celý život a uvědomujeme si, že problematika čištění odpadních vod se zdá být složitou. Abychom vám toto rozhodování usnadnili, sestavili jsme několik základních rad a doporučení. Laik i odborník má možnost vybrat si domácí ČOV tak, aby byl se svým nákupem spokojený a po zbytek života nelitoval chybného rozhodnutí.


Rady a doporučení před koupí

 • Pro posouzení funkčnosti domovní čističky odpadních vod si vždy nechte předložit certifikáty výrobce a hydrostatické výpočty.
 • Oslovte toho, kdo již domovní čističky provozuje – jeho zkušenosti jsou důležité.
 • Zeptejte se na zkušenosti s danou ČOV odborníků. Dotazy směřujte na vodoprávní úřady.
 • Přesvědčete se, zda je cena opravdu konečná a že je v ceně zahrnuta cena dmychadla, nástavce, zastropení, ovládání, montáž, doprava atd.
 • Ujistěte se, že je do ceny započítán záruční a pozáruční servis.

Proč čistírnu Bio Cleaner?

 • Domovní čistička odpadních vod BioCleaner® je certifikovaná dle normy ČSN EN 12566–3-A1 a její funkčnost byla ověřena na zkušebním polygonu Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka v Praze. Protokol o počáteční zkoušce výrobku vydal Technický a zkušební ústav stavební v Praze. Proto mohou být naše výrobky označeny značkou CE.
 • Technologie Bio Cleaner® byla navržena a vyrobena tak, aby byla zajištěna maximální jednoduchost a eliminace všech mechanických komponentů uvnitř domácí ČOV, které mohou způsobovat provozní problémy.
 • Bio Cleaner® disponuje nejvhodnějším systémem řízení domácí čistírny odpadních vod (mechanický časový spínač, elektronický časový spínač či řídicí jednotku).
 • Řídicí jednotka mimo koordinace chodu dmychadla zajišťuje automatické čištění dosazovací nádrže, což znamená méně práce pro zákazníka, kterému tak odpadá manuální čištění. Dále umožňuje snadné změny chodu čistírny, při přechodu na víkendový nebo prázdninový provoz, eviduje provozní a poruchové hodiny a za příplatek dokážeme zajistit dodání zařízení signalizující výpadek dodávky vzduchu do vaší ČOV.
 • Všechna zastropení čističky odpadních vod pro domácnost jsou pochozí.
 • Aby byl zamezen neoprávněný přístup do prostoru čistírny vod, je možné na přání dodat zamykání zastropení ČOV.
 • Bezproblémové a tiché dodávky vzduchu zajišťují vysoce kvalitní membránová dmychadla značky SECOH.
 • Při výrobě jsou použity kvalitní výrobky z prvoplastu. Domovní čistírna odpadních vod má stěny vyrobené z desky o síle 8 mm. Některé konkurenční čistírny mají stěny nádrže z materiálu o síle pouze 6 mm, což sníží nákupní cenu, ale je potřeba počítat s dodatečnými náklady na obetonování nádrže.

Záruční doba a dodací lhůty domácí ČOV:

 • Dodavatel poskytuje záruční servis v délce 24 měsíců od uvedení do provozu, nejdéle však 30 měsíců od data prodeje domovní čističky odpadních vod.
 • Dodací lhůta činí 4–6 týdnů od potvrzení závazné objednávky a sepsání řádné kupní smlouvy.