JAMA – bazény a wellness, výroba z plastu

Bazény

UV systémy jsou stále častěji používány pro dezinfekci vody v bazénech a pro redukci vázaného chlóru. Ultrafialové záření má na bazénovou vodu antibakteriální účinky, tzn. zabíjí bakterie, viry a ostatní jednoduché organismy, které se v bazénové vodě vyskytují. Technologie pro úpravu bazénové vody doplněné o UV jednotky zaručují čistou a nezávadnou vodu ve veřejných i privátních bazénech.


Kompaktní a flexibilní design snižuje investiční náklady

Systém Berson InLine® má extrémně malý půdorys, čímž vyžaduje pouze nepatrný prostor na podlaze v budově úpravny vody. Jednotky UV mohou být instalovány horizontálně a vertikálně do prakticky jakéhokoli existujícího zařízení bez
větších změn potrubních rozvodů. To snižuje investiční náklady jak v nových, tak v rekonstruovaných zařízeních.


Jednoduchá údržba

Všechny smáčené části jsou lehce přístupné, přičemž pravidelný servis může být prováděn personálem zajišťujícím všeobecnou údržbu, který je vyškolen techniky společnosti Berson, a to bez nutnosti použití zvedacích zařízení. Společnost Berson také nabízí po celém světě službu uvedení do provozu a službu údržby
UV jednotek, která je prováděna servisními partnery v dané oblasti.


Certifikovaný výkon

UV systémy společnosti Berson jsou certifikovány na základě schválení nejpřísnějšími nezávislými institucemi, jako jsou DVGW, USEPA, JWRC, NWRI a NSF. V případě mezinárodně nejuznávanějších předpisů – DVGW a USEPA jsou naše systémy certifikovány za měnících se hydraulických podmínek (po ohnutí potrubí o 90°) a jsou používány ochranné trubice z křemenného skla (s blokací vlnové délky pod 240 nm), které zabraňují možné přeměně dusičnanů na dusitany. Certifikáty jsou pravidelně obnovovány, aby bylo možno používat nejnovější technologii lamp a
předřadníků.


Řešení šitá na míru zákazníkům

Společnost Berson má flexibilní přístup k adaptaci standardních systémů, aby vyhověla zvláštním potřebám našich zákazníků. UV reaktory mohou být navrženy tak, aby vyhovovaly jakékoli velikosti potrubí a ovládací části mohou být upraveny tak, aby mohly být doplněny všemi obecně užívanými ovládacími prvky.


Sortiment ovládacích prvků

Naše systémy ECTronicΩ a UVTronic+ nabízejí kombinaci místního ovládání spojeného s centrálním (SCADA) systémem prostřednictvím protokolu Modbus RTU, Ethernet IP a analogové komunikace. K dispozici je také ovládání založené na PLC (všechny hlavní platformy). Jak UVTronic+, tak ovládání před PLC umožňují multistreamové řízení, což šetří investiční a provozní náklady.


InLine® reaktor

Hydraulicky optimalizován pro dosažení rovnoměrné a optimálně rozložené dávky UV záření. Certifikovaný výkon (USEPA, DVGW). Extrémně malý provozní půdorys. Umožňuje horizontální i vertikální průtok. Snadný přístup při údržbě. K dispozici v provedení ze standardní nerezové oceli AISI 316L a v alternativách odolných vůči chlóru. Pro provozní tlak až do 16 bar (230 psi).


Senzor intenzity UV záření

Senzory poměrné s pásmovou kalibrací nebo senzory s přímou kalibrací monitorují UV výkon pro zajištění požadované dávky UV záření. Jeden senzor může monitorovat skupinu lamp nebo je možné, v případě požadavku, použít pro každou lampu jeden
senzor.


Středotlaké lampy

Středotlaké lampy s vysokým výkonem umožňují kompaktní provedení reaktoru, neboť je pro dosažení požadované dávky UV záření potřeba méně lamp, což minimalizuje náklady na údržbu a odstávky z důvodu výměny lamp a ochranných trubic.


Ochranné skleněné trubice

Ochranné trubice z křemenného skla s dlouhou životností vybrané pro vysokou propustnost. K dispozici ochranné trubice s filtry zabraňující tvorbě dusitanů.


Ovládací panel

ECTronicΩ, UVTronic+ nebo PLC monitorují a kontrolují všechny funkce UV systému a dávkování. Mohou být nastaveny tak, aby spouštěly ventily a komunikovaly se zákazníkovými systémy SCADA (Ethernet, MODBUS). Umožňují multistreamové řízení.


Elektronické ovladače lamp

Vysoce účinné plynulé (30 – 100%) řízení výkonu snižující náklady na energii a zpomalující stárnutí lamp. Zachovávají dezinfekční výkon za proměnlivých podmínek (průtok, znečištění). CE a UL certifikace.