JAMA – bazény a wellness, výroba z plastu

Technická specifikace

Parametry vyčištěné vody

Parametr   BC-MBR
CHSKCr* [mg/l] < 40
BSK5** [mg/l] < 10
NL*** [mg/l] < 1
Zákal [NTU] < 1
E-Coli (bakterie) [CFU/100 ml] 0
Viruses (stupeň odstranění)   99,99 %

*) Chemická spotřeby kyslíku dichromanem draselným
**) Standardizovaná spotřeba kyslíku mikroorganismy při biochemických pochodech na rozklad organických látek ve vodě (při aerobních podmínkách)
***) Nerozpuštěné látky