JAMA – bazény a wellness, výroba z plastu

Technická specifikace

Technologie

  • Čistící účinek technologie BioCleaner® dosahuje až 98 %.
  • Vyčištěnou vodu je možné používat např. jako zálivkovou nebo požární.
  • Součástí technologie ČOV může být akumulační plastová jímka na přebytečný kal.

Parametry vyčištěné vody

Ukazatel Požadované hodnoty na odtoku * BioCleaner® **
  “p” [mg/l] “m” [mg/l] [mg/l]
BSK5*** 40 80 15 – 25
CHSKCr**** 150 220 55 – 90
NL***** 50 80 15 – 25

*) Požadované hodnoty ukazatelů znečištění na odtoku dle NV 23/2011 Sb. pro ČOV do 500 EO
**) Obvykle dosahované průměrné hodnoty na odtoku u ČOV BioCleaner®
***) Standardizovaná spotřeba kyslíku mikroorganismy při biochemických pochodech na rozklad organických látek ve vodě (při aerobních podmínkách)
****) Chemická spotřeby kyslíku dichromanem draselným
*****) Nerozpuštěné látky