JAMA – bazény a wellness, výroba z plastu

Hydrodistribuční systém vany

Plně přístupné technologie

Aby bylo možné v případě nutnosti servisního zásahu rychle reagovat, jsou technologie volně dostupné. Ihned po odklopení servisního panelu na boku vany je možné dosáhnout přímo ke kompletnímu tryskovému systému.

Rozvody

Technologický prostor vířivých van a SWIM SPA značky Canadian SPA je vždy dobře přístupný. Na všechny součástky lze dosáhnout bez nutnosti demontáže jakéhokoli zařízení. V případě, že by bylo potřeba servisovat některou ze součástek, nebo hledat zdroj unikající vody, například z netěsného spoje, nebude nutné vanu složitě rozebírat a hodiny hledat problém.


Stavítkové systémy

Vodní čerpadla jsou v pracovních směrech osazena šoupátkovým systémem pro okamžitou možnost opravy!

Šoupě

15% kapacitní rezerva výkonu čerpadel

Výkon vodních čerpadel přímo ovlivňuje Váš prožitek z masáže. Slabý tlak vody v tryskových systémech způsobuje nedostatečnou razanci při výstupu z trysky a často znemožňuje plnohodnotně zapojit vícero masážních pozic. Námi nabízené modely proto pracují s takovým množstvím čerpadel, aby bylo dosaženo nejen 100% pokrytí požadavků vany, ale zajištěna i 15% výkonnostní rezerva.

Čerpadlo

Díky tomu bude možné garantovat hladký chod technologií i v případě maximálního využití vany a při maximálním výkonu. Tento krok se osvědčil zejména u velkých modelů pro čtyři a více osob.

Kromě plynulého masážního chodu navíc tento postup šetří instalované technologie a prodlužuje jejich životnost.