JAMA – bazény a wellness, výroba z plastu

Domovní čistírny membránové

Základní popis

Domácí čistírna odpadních vod BioCleaner® s membránou funguje jako dezinfekce vody a likvidace splaškových odpadních vod z nejmenších individuálních zdrojů znečištění, tj. rodinných domů, penzionů apod. Tyto domácí čističky vody nahrazují překonané samonosné plastové septiky, jak po stránce účinnosti, tak po stránce nákladové, a jsou v souladu s požadavky moderního bydlení. Umožňují čištění odpadních vod z koupelen, sociálních zařízení, kuchyní, automatických praček, myček nádobí. Přitom náklady na vyčištění odpadní vody jsou velice nízké. Úprava vody je díky vbudované membráně kvalitnější. Membránový filtr vody zachytí a odstraňuje většinu virů a bakterií. Vyčištěná voda je tak srovnatelná s vodou dešťovou a může být použita jako užitková voda v domácnosti.


Použití

 • Čištění odpadních vod pro rodinné domy.

Úspora

 • Automatický řídicí systém minimalizuje provozní náklady v závislosti na okamžitém zatížení domovní čističky odpadních vod (víkendový provoz, dovolená atd.).
 • Požadavky na obsluhu a údržbu technologie ČOV jsou sníženy pomocí automatického řídicího systému.
 • Snižování spotřeby elektrické energie na provzdušňování ČOV.
 • Použitá technologie ČOV umožňuje prodloužení servisních intervalů.

Výhody konstrukce membránového modulu

 • Celoplošná filtrace vody zaručena velmi nízkou tlakovou ztrátou filtračních desek.
 • Odtah filtrátu je zabezpečen unikátním vakuovým systémem.
 • Snadné čištění je v případě potřeby umožněno jednoduchou rozebíratelností modulu.

Schéma membránové ČOV

1. Dmychadlo a řídící jednotka a. Nátok odpadní vody c. Membránový bioreaktor se separací kalu
2. Čistírna odpadních vod b. Primární sedimentace d. Odtok vyčištěné vody

Výhody technologie ČOV s membránou

 • Čistička odpadních vod pro rodinné domy se skládá ze dvou čisticích stupňů, které zaručují vysokou účinnost čištění (anaerobní předčištění a membránový bioreaktor).
 • Vysoká čisticí účinnost. Míra celkového obsahu kyslíkatých látek ve vodě (CHSK) je 95 až 98 %.
 • Vysoké účinnosti dosahuje domovní čistička vod s membránou při separaci bakterií ze splaškové odpadní vody.
 • Vyčištěnou vodu je možno využít pro vypouštění do podzemních vod (vsak) v místech bez recipientu.
 • Vyčištěná voda je hygienizovaná a dezinfikovaná, zbavena od většiny virů a bakterií. Je možné ji použít pro zálivku okrasné zeleně, ale i plodin určených k přímé konzumaci.
 • Vyčištěnou vodu je dále možné znovu využít jako vodu užitkovou (např. pro splachování toalet).